Musikaren Tone Hulbækmo er aller helst i Noreg om somrane, og gjerne på tur med familieorkesteret.

Mellom fjell og svaberg

Sommar i lufta: For musikar Tone ­Hulbækmo er bare bein på svaberg eit sikkert sommarteikn.

Mange ville nok sagt at musikar Tone Hulbækmo lever eit omvendt ferieliv. Når andre har ferie, har ho ofte spelejobbar og reiser verda rundt. Sommar er og har vore forbunde med jobb. Når ho har fri vil ho derfor helst vere heime, eller i feriehuset på Risør, der mannen, fløytist Hans Fredrik Jacobsen, kjem frå. Slik som no.