Hans Erik Navestad legger ned gardsdrifta om regjeringa sitt forslag til ny landbrukspolitikk blir vedtatt.

Vil legge ned garden

Ferdig: Bonde Hans Erik Navestad trur ikkje det vil vere mogleg å vere bonde lenger, om regjeringa sin nye landbrukspolitikk blir vedtatt.

Onsdag ettermiddag lesser bonde Hans Erik Navestad i Follo rundballar på lasteplanet. På sida har han hengt opp eit banner: «Ingen bønder, ingen mat».