Nav har omfattende tilgang på sensitive personopplysninger. Professor mener brukernes rettssikkerhet kan være i fare.

Nav kan se mer enn PST

Storebror: Nav har tilgang på massive mengder personopplysninger fra brukerne. Hjemlene som gir Nav rett til å hente inn informasjon, er blitt utvidet i flere omganger. Foto: Christopher Olssøn

– Navs mulighet til å hente inn privat informasjon har blitt utvidet over tid med stadig nye hjemler. Det har gått under radaren for de fleste, sier Ingunn Ikdahl, professor i Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.