Ingen ante konsekvensene da iPhone fikk et kamera i front. Nå vet vi hva vi så starten på.

Den (u)sosiale me­di­e­re­vo­lu­sjonen

Noen revolusjoner skjer uten at vi legger merke til dem, ikke før etterpå. Slik var det med årene 2010 til 2015, som dramatisk endret oppvekstvilkårene for barn og unge. Vi noterte oss nok at de unge fikk nye vaner og ble stadig mer opptatt av en dings de alltid hadde i lomma. Slik er verden, tenkte vi, nye ting kommer til og vi venner oss til det. Det var riktignok noen som tidlig advarte mot effektene av det vi kaller sosiale medier, men alarmister har det jo alltid vært.