Kynisk misbruk av minnet om Holocaust utgjør en fare for vår globale demokratiske kultur.

Verden ved et veiskille

ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS

De som trodde at orientalismen ikke lenger fantes i det tjueførste århundrets globale verden, tok grundig feil. De grunnleggende orientalistiske oppfatningene som Edward Said beskrev for over førti år siden, kan ses overalt.