Bondelaga er i sjokk etter at regjeringa valte å samarbeide med Høgre og Venstre for ny jordbrukspolitikk.

Gir ikkje opp betre løn

Sjokk: Leiar i Småbrukarlaget, Tor Jacob Solberg, fryktar at ny politikk for bondeinntekt vil gå ut over sjølvforsyninga. Her på garden sin i Skiptvedt. Foto: Christopher Olssøn

Bondelaga reagerte med sjokk då regjeringa valte å gå til Høgre og Venstre for å få fleirtal for ny jordbrukspolitikk førre torsdag og har varsla storaksjon i Oslo. I går kom Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum bøndene i møte og sa at regjeringa vil jobbe for å senke timetalet i eit bondeårsverk og normeringskravet.