En israelsk etikkomité har undersøkt den medisinske behandlingen av fanger fra Gaza. Physicians for Human Rights kaller forholdene ved feltsykehuset for fanger i Israel for «tortur».

Fanger er navnløse og lenket

FANGET: Palestinere tas til fange av israelske soldater på Gazastripa i november i fjor. Helsepersonellet som passer palestinske fanger på feltsykehuset i Israel, veit ikke hvem som er tatt under Hamas-angrepet og hvem som er arrestert på Gazastripa etterpå. Foto: MAHMUD HAMS, AFP/NTB

I slutten av februar besøkte en ad hoc-nedsatt israelsk medisinsk etikkomité feltsykehuset som Israel har opprettet for fanger fra Gaza, på oppfordring fra personalet ved sykehuset. Komiteen besto av representanter fra helsedepartementet, etikkutvalget i Israels legeforening (Israel Medical Association) og flere av landets sykehussjefer.