Lærerne må ha reell mulighet til å velge læremidler. Det sier Utdanningsforbundet.

Lærermakt truet

Klassekampen har de siste dagene skrevet om lærer Pål Finstad på Trosterud skole. Han la bort Ipaden i et halvår fordi tredjeklassingene sleit med lesing og skriving. Da fikk han skriftlig advarsel fra rektor, som truet med videre konsekvenser hvis han ikke tok Ipaden i bruk igjen.