8. mars-komiteen i Oslo vil nytta kvinnedagen til å kjempa mot partnardrap, etter kamp­-votering mot ei Palestina-parole.

Sett kampen mot partnardrap øvst

Lyfta opp: Parolar mot vald mot kvinner var ogso synleg i 8. mars-toget i fjor. «Jin, Jiyan, Azadi – Kvinne, liv, frihet» var hovudparolen då. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

I 2024 har Noreg vitna fleire alvorlege drap i nære relasjonar. Mordarane er helst menn. Arbeidsutvalet til 8. mars-komiteen i Oslo valde å innstilla kampen mot partnardrap som hovudparole i årets tog.