Bring kan bruke hvilke under­leverandører de vil når de kjører for Forsvaret. Selv om bransjen er preget av kriminalitet og sosial dumping, sjekker ikke Forsvaret hvem som kjører.

Vet ikke hvem som kjører for dem

STOLER PÅ BRING: Leder i Forsvarets logistikkorganisasjon, brigader Anders Jernberg, har ikke oversikt over hvilke selskap og enkeltsjåfører Bring bruker når de kjører til og fra øvelser og militærleierer. Foto: Terje Bendiksby, NTB

Bring trenger ikke benytte sine egne fast ansatte sjåfører når de utfører oppdrag for Forsvaret. Det framkommer av avtaleverket mellom Posten Bring og Forsvaret.