Nesten seks millioner palestinske flyktninger er avhengig av hjelp UNRWA. Når flere land stanser sine bidrag, trues palestinerne av sult.

Advarer om sultka­ta­strofe

EKSTREMT: Palestinere strekker ut armene etter mat i en flyktningleir på Gaza 23. desember. Med kuttene til UNRWA frykter 21 hjelpeorganisasjoner en forverring av den allerede ekstreme humanitære situasjonen i området. FOTO: Mahmud Hams, AFP/NTB

21 hjelpeorganisasjoner, deriblant Norsk Folkehjelp, Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp, Oxfam og Redd Barna, skrev i en uttalelse i går at de er «dypt bekymret og opprørt» over at flere land har stanset sine bidrag til UNRWA – FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger.