Hvordan Europas minnepolitikk fordunkler­ det som skjer i Israel og Gaza i dag.

I holocausts skygge

Alle illustrasjoner: Knut Løvås

Berlin slutter aldri å minne deg om hva som skjedde der. Flere av byens museer omhandler totalitarisme og holocaust. Minnesmerket over Europas myrdede jøder fyller et helt kvartal. I én forstand er likevel disse store konstruksjonene noe av det minste ved det hele. Minnesmerkene som overrumpler og omgir deg – monumentet over brente bøker, som bokstavelig talt befinner seg under grunnen, og de mange tusen snublesteinene, Stolpersteine, som er støpt ned i fortauene til minne om enkeltpersoner, som jøder, sinti, romer, homoseksuelle, psykisk syke og andre som ble myrdet av nazistene – avslører hvor gjennomgripende ondskapen en gang var på dette stedet. Da jeg skulle besøke en venn i byen i begynnelsen av november, kom jeg plutselig forbi et informasjonsskilt som fortalte at der lå Hitlers bunker. Her hadde jeg gått så mange ganger før. Skiltet ser ut som en slags oppslagstavle for lokalmiljøet, men det forteller historien om der Führers siste dager.