Klassekampen har snakket med tre palestinske ungdommer som nylig ble sluppet fri fra israelske fengsler.

– De slapp hunder løs mot oss

UTEN DOM: Faren trodde den israelske hæren bare skulle avhøre sønnen Moawad Omar al-Haji (16), og overga ham selv. Moawad ble imidlertid satt i såkalt administrativ forvaring. FOTO: Privat

Moawad Omar al-Haji (16) var ute en dag i mai da israelske soldater raidet områder i hjembyen Jeriko på den okkuperte Vestbredden.

– Jeg var ute i gatene, men jeg kastet ikke stein og deltok ikke i protestene, men en israelsk soldat skjøt meg i foten likevel, sier han.

Klassekampen ringer ham tre dager etter at han ble løslatt fra israelsk fengsel i forbindelse med våpenhvilen på Gaza forrige uke. Da befinner han seg med familien i flyktningleiren Ain al-Sultan i Jeriko.

Da han kom hjem den dagen i mai, var faren Omar al-Haji (62) og mora Amal Hussein (41) livredde for den skadde sønnen.

– Jeg var så redd for at israelske soldater skulle drepe ham at jeg selv tok ham med og overga ham til israelerne, sier faren på telefon til Klassekampen.

– Jeg trodde de bare skulle forhøre ham, legger han til.

I stedet ble al-Haji fengslet i såkalt administrativ forvaring. Det er et folkerettsstridig israelsk system der fanger holdes uten tiltale eller rettssak. Ofte brukes ordningen mot mindreårige – gjerne kun fordi israelske myndigheter tror de kan utgjøre en trussel i framtida.

Den dagen kom faren hjem til kona uten sønnen.

– Det var som om mitt hjerte ble revet ut av kroppen min. Smerten kan ikke beskrives med ord. Vi er et folk under en brutal okkupasjon og står fullstendig hjelpeløse. Vi kan ikke engang anke administrativ forvaring, sier mora.

– Vi ble banket

Al-Haji er én av totalt 150 palestinske fanger i Israel som ble utvekslet mot 100 av de israelske gislene Hamas tok under angrepet 7. oktober i år.

Samtlige av de løslatte palestinske fangene er mindreårige og kvinner.

Al-Haji selv satt i Ofar-fengselet. I likhet med andre løslatte fanger Klassekampen har snakket med, forteller han om grusomme fengselsforhold.

– Det er ille der, men etter 7. oktober ble det uutholdelig. Vi ble banket opp med køller med jevne mellomrom. Vi var tolv personer i en liten celle, og flere ganger stormet israelerne inn i cellene midt på natta og slapp hunder løs mot oss, sier han og legger til at de ikke fikk varme klær eller tepper.

– De som ba om varme klær, ble banket opp en ekstra omgang. Vi fikk fem brød og en bolle med nesten rå ris til alle oss. Vi var sultne hele tida.

Al-Haji forteller at han måtte forlate fengselet barbeint fordi fangene ikke fikk skoene sine tilbake.

Klassekampen har bedt den israelske ambassaden om kommentarer til ungdommenes beskrivelser i denne saken. Da avisa gikk i trykken, hadde vi ikke fått svar.

Uten tiltale

Redd Barna anslår at rundt 500–1000 mindreårige palestinere blir tatt til fange hvert år. Flere har blitt satt i såkalt administrativ forvaring i seks måneder av gangen.

Mohamed Nizar Abo Ain ble arrestert 2. juli på fabrikken han jobbet på i Jenin på den okkuperte Vestbredden. Han er nå 16 år.

Også han ble satt i administrativ forvaring, etter først å ha sonet to uker for et mindre lovbrudd.

– Jeg fikk aldri noen forklaring på hvorfor jeg var arrestert og fengslet. Selv i dag skjønner jeg ikke hvorfor, sier Abo Ain over telefon fra Jenin til Klassekampen.

Han sier at han verken hadde deltatt i protester eller kastet stein, men at han pleide å henge med venner på gatehjørner på kveldene – slik «alle unge gjør».

Faren hans, Nizar Abo Ain (40), jobber som politi i de palestinske selvstyremyndighetene. Han forteller om daglig trakassering fra israelere som har som mål å «ydmyke oss».

– Jeg ble nylig avkledd og satt i håndjern ved en israelsk kontrollpost – selv om jeg sa at jeg var en politimann, og viste fram mitt ID-kort. Etter et par timer hadde de tilfredsstilt sin lyst til å fornedre meg, og jeg fikk gå, sier han.

Militære domstoler

I Jenin sitter enda en tenåring som nå er gjenforent med familien sin.

Ahmed Walid Khashan var 15 da han i fjor ble arrestert for å ha kastet stein på soldater, noe han innrømmer å ha gjort.

I strid med folkeretten ble han dømt av en militærdomstol til 30 måneders fengsel og en bot på rundt 35.000 kroner. Så ble han overført til Megiddo-fengselet der han satt i isolat i 30 dager i en celle «på én ganger én meter».

– Det var psykisk tortur. Har ikke et okkupert folk rett til å kjempe mot okkupasjonsmakta? Vi vil fortsette å kjempe for vår frihet. Vesten må forstå at Israel holder tusenvis av palestinere ulovlig fengslet, sier han bestemt.

– Mens fanger hos Hamas ble behandlet i tråd med folkeretten, og vinket smilende farvel da de ble sluppet løs, ble vi banket vi opp idet vi gikk på bussene mot Ramallah. Ser ikke Vesten dette? spør han.

Truet med ny fengsling

De tre familiene forteller alle hvordan de rett etter løslatelsen har blitt oppringt av den israelske hæren med trusler om at barna deres kan bli fengslet igjen.

– Den israelske hæren sa vi ikke hadde lov til å feire, heve flagg eller andre symboler eller dele ut søtsaker. Gjorde vi det, ville våre barn igjen arresteres, sier Shokria Khashan (47), mora til Ahmed Khashan.

Ingen av familiene feirer løslatelsen. De er i sorg over det de kaller «folkemord og fordrivelsen på Gazastripa», forteller Khashan.

Ifølge helsemyndighetene på Gaza har over 15.000 palestinere blitt drept i det som beskrives som den mest intensive bombingen siden andre verdenskrig.

– Hvordan skal vi kunne feire, når vi ser katastrofen på Gazastripa? Måtte Gud gi dem styrke, og måtte alle våre fanger settes fri, sier Khashan.

Bekrefter

Khaled Quzmar, lederen for Defence for Children International Palestine, bekrefter overfor Klassekampen på telefon fra Ramallah at de tre mindreårige var fengslet og slapp ut som del av utvekslingsavtalen mellom Hamas og Israel.

– Allerede før 7. oktober hadde vi dokumentert utbredt tortur av mindreårige. De aller fleste hadde blitt utsatt for tortur – i tråd med definisjonen som Konvensjonen mot tortur bruker – nemlig handlinger som fører til fysiske eller psykiske smerter, sier han.

Quzmar understreker at de har registrert og dokumentert en forverring av forholdene etter 7. oktober

– Etter 7. oktober har vi også dokumentert raid mot fangene midt på natta, at de har blitt banket kraftig opp med køller og at de har blitt nektet nok mat.

Rettelogg 8. desember 2023: I første versjon av denne saken sto det at Mohamed Nizar Abo Ain ble fenglset i november i fjor. Det riktige er at han ble fengslet 2. juli i år. Det sto også at 500-1000 palestinere årlig blir satt i administrativ forvaring. Det riktige er at det er antallet som årlig blir tatt til fange, uavhengig av reaksjon.