Jeg har sikkert gjort meg fortjent til dødsdom der oppe et sted i himmelens kanselli.

Livet på krykker

Så er det blitt slik at jeg beveger meg rundt i byen på krykker.