Jan Myrdal forsøkte så nitidig som mulig å gjenskape nøyaktig hva han følte og tenkte, skriver Karl Ove Knausgård. Skrev han seg så fri?

Det sanne og det skammelige

Det innerste av mennesket: For Jan Myrdal var «Samtida bekännelser av en europeisk intellektuell» en politisk bok. Selvbedraget som den kler av lag for lag, gjaldt ikke bare ham, men alle. Foto: Andreas Lundberg / Aftonbladet / NTB

Kjære alle sammen,