Anerkjenner ikkje Noreg Palestina no, blir vi ein del av problemet som skaper konflikt, seier Susan Power i den palestinske organisasjonen Al-Haq.

Ber Noreg anerkjenne Palestina

På tide: Susan Power i ­Al-Haq meiner Noreg må anerkjenne Palestina. Her er ho på besøk i Noreg i 2022. Foto: Tom Henning Bratlie

Noreg må anerkjenne Palestina som eigen stat, ber den palestinske menneskerettsorganisasjonen Al-Haq om i ei pressemelding.