Viser til «folkemord» på palestinere i Gaza

Harde ord fra FN-topp

Craig Mokhiber, som til nå har ledet New York-kontoret i FNs høykommissær for menneskerettigheter, trakk seg tirsdag etter å ha nådd pensjonsalderen.