Den svenske rettsmedisineren Eva Rudd sier fagmiljøet er delt også i Sverige. Nå vil hun begrave stridsøksa.

Ber om ydmykhet

Vil lytte: Rettsmedisiner Eva Rudd sier også Sverige er splittet i synet på filleristing. Hun oppfordrer begge sider i den faglige striden til større ydmykhet. Foto: Rättsmedicinalverket

I 2016 slo en bombe ned i debatten om vold mot barn i Sverige. Det svenske folkehelseinstituttet konkluderte med at man ikke med sikkerhet kan si at tre funn i hodet, den såkalte triaden, kommer av at barn har blitt filleristet – noe som var den rådende linja i det medisinske miljøet.