De kritiske ekspertene har ingen støtte i vitenskapen, hevder statsadvokat Andreas Strand.

Avfeier fillerist-kritikken

Påtalemakta: Statsadvokat Andreas Strand ved Oslo statsadvokatembeter aktorerte en av de såkalte filleristingssakene i Borgarting lagmannsrett. I saken vitnet hele 16 medisinsk sakkyndige.

Lørdag omtalte Klasse­kampen en dom i Borgarting lagmannsrett. En far ble dømt i tingretten for å ha filleristet sønnen, men i lagmannsretten ble han frifunnet etter at hele 16 medisinske eksperter med dels forskjellige syn på filleristing hadde vitnet.