Teknisk briljant, men historia er litt for føreseieleg.

Såg vi det same?

Synsbedrag: To av desse er på skjerm og den tredje fysisk til stades, men kven? Margareta Stone i blått og Maria Salomaa i skjørt er projiserte, medan Ida Ingels i raudt er «ekte». FOTO: ANDREAS BRÄNNLUND

Medan vi drøymer om kva vi skal gjere med livet vårt, oppdagar vi med eitt at det faktisk har passert. Denne erkjenninga kjem til meg når eg ser urpremieren på det svenske kompaniet Riksteaterns oppsetjing «Tre rom» på Rosendal Teater. Urpremieren skjedde samstundes i Jakobstad i Finland, Sundsvall i Sverige og på Rosendal Teater i Trondheim.

Mer fra Klassekampen