Resultatet i dag kan avgjere kva som skjer med Øksnesmarka, der hubro, lyng og myr står på spel mot ein ny industriell matproduksjon.

Går til val for marka

Til val: Odd Øksnes, Ådne Breisnes, Ola Moen, Jan Nordø og Ingeborg Hordvik stiller til val for å verne Øksnesmarka.

I Øsknesmarka håper Austrheim kommune på eit nytt grønt mateventyr. Men i same marka finst det sårbar natur, fuglar og insekt, avhengige av at dei får vere i fred. Over våtmark og myr mellom knausar og kystlynghei trakkar ei gruppe menneske som no går politikkens veg for å redde dei.