Norsk næringsliv er ikke forberedt på konsekvensene av klimaforandringene, ifølge forsker.

Bedriftene er ikke rusta

Store skader: Ekstremværet «Hans» har allerede forårsaket store vannskader. Her fra Hønefoss. FOTO: Annika Byrde, NTB

I 2022 gjennomførte Eli Sandberg og flere andre forskere ved Sintef en spørreundersøkelse blant 1000 norske bedrifter. Det var for å undersøke hvordan bedriftene forholder seg til klimarelaterte skader på deres eide eller leide bygninger, og infrastruktur.