Høyre eller venstre

Jeg har problemer med å skille mellom høyre og venstre. Når noen sa at vi skulle dra mot venstre, trakk jeg ofte mot høyre. Helt automatisk. Hjerneforskere har funnet ut noe om dette, men deres beskrivelser av hjernehalvdelenes funksjon hjelper lite i det praktiske livet.

Mer fra Klassekampen