Fra oldtidens underverker til Bibelens skapelsesmyter og Voluspá spiller hagen en hovedrolle: Ideen om det grønne skiftet er urgammel.

Paradishagen

EDEN I ÅL: Adam og Eva i Paradishagen, i frydefull uskyld før syndefallet, på takmaleriene i Ål stavkirke fra sent 1200-tall. FOTO: NINA ALDIN THUNE, KUNSTHISTORISK MUSEUM

I norrønt mål betyr ordet hage beiteland, mens lund har overjordiske konnotasjoner.

I årets sommermåneder inviterte Gran kommune gjennom kunstnergruppen aiPotu til utstilling i den ærverdige 1700-talls prestegårdshagen på Granavollen, tilknyttet Steinhuset. Granavollen rommer som kjent flere unike historiske monumenter med Søsterkirkene, runestein, rekonstruert telthus og ikke minst kunstsenteret Glasslåven. Dertil har stedet ett av fem nasjonale pilegrimssentre.