KVISS

EN DORSK EN: Sånn kan den se ut når den er hentet opp fra havet – men hva kalles torsken i den norsk-arktiske torskebestanden? FOTO: KRIGORE, WIKIMEDIA COMMONS

1. Hva er en «sensitivitetsleser», et begrep som har dukket opp i ulike sammenhenger den siste tida?

Mer fra Klassekampen