Venstresidas motstand mot friskolene er tuftet på et sviktende og ideologisk grunnlag og kan på sikt true utviklingen av fellesskolen.

Ideologiske friskolekutt

Illustrasjon: Knut Løvås, knutlvas@gmail.com

Vi begynner med en distinksjon: I Norge har vi en del ulike private skoler, men vi skiller mellom privatskoler og friskoler. Privatskoler driver uavhengig av statsstøtte, fordi de ikke oppfyller friskolelovens krav om særskilt opplæring på for eksempel religiøst grunnlag eller en alternativ pedagogisk retning. Friskoler er derimot private skoler med en godkjent alternativ læreplan. De får i utgangspunktet 85 prosent av sine driftsmidler fra staten, mens resten dekkes gjennom foreldrebetaling (som er lavere enn på en privatskole).

Mer fra Klassekampen