Vekt: Jenny Jordahls bildespråk er fantastisk. Men hva vil bokas målgruppa bli sittende igjen med?

For tykk, for tynn

Illustrasjon: Jenny Jordahl. siljeb

De aller fleste som lider av spiseforstyrrelser, sliter med overspising og ofte påfølgende overvekt. Likevel er det fortellinger om spisevegring som dominerer mediebildet, og bilder av avmagrede mennesker som dominerer våre oppfatninger om hva sykdommen er. På én måte er det forståelig: Selv om alle former for spiseforstyrrelser kan ha alvorlige konsekvenser for helsen til dem som blir rammet, er anoreksi den farligste, med potensielt dødelig utgang.