ØKONOMEN SVARER

Acer-dilemma

VINN-TAP: Samkjøring av europeiske energimarkeder kan ha gunstige effekter, men gjør at nasjonene mister kontroll. FOTO: TOM HENNING BRATLIE

Hvem vinner og hvem taper på Acer?

22. mars vedtok Stortinget å innlemme EUs tredje energimarkedspakke i EØS-avtalen. Det mest kontroversielle er at noe makt over strømnettet og energimarkedet dermed overføres til EUs energibyrå, Acer. Hva betyr dette for folk flest?

Mer fra Klassekampen