Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Mikrobene kan skape store problemer for klimaet. Men de kan også gi oss løsninger.

Den glemte klimaaktøren

ØKOSYSTEMET OG KARBONFANGSTEN: I jord har mikrobene en nøkkelrolle, skriver forfatterne. Foto: Tom Henning Bratlie

Klassekampen har nettopp hatt to gode artikler om karbonlagring i jord og menneskets inngripen i nitrogensyklusen (Vassnes 15. februar og Sandtorv 26. februar). Typisk for miljødiskusjoner handler heller ikke disse artiklene om mikrobenes rolle i økosystemet. I diskusjonen om klima får bruk av fossil energi og karbonlagring mye oppmerksomhet, men vi påvirker klimaet også ved å gripe inn i karbon- og nitrogensyklusen på andre måter. Her spiller mikrobene nøkkelroller: noen produserer klimagasser og andre «spiser» dem. Dette kan vi utnytte ved å «styre» mikrobesamfunnene i jord og vann, og i anlegg for avfall. Her er det mye ny kunnskap som burde interessere både allmenheten og politikerne. Vi kan bare kort berøre noen sider.