Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Bedre bemanning i barnehagene

Under overskriften «La barna leke i fred» (29. februar) advarer Eivor Evenrud fra Oslo Ap mot lekbasert læring i barnehagen. Anbefalingen kom i februar fra Ekspertgruppen om betydningen av barnehage, skole og SFO for sosial utjevning og sosial mobilitet. Evenrud skisserer en over tjue år lang debatt der barns lek på egne premisser har blitt satt opp mot voksenstyrt lek med forhåndsbestemte oppgaver. Hun vil ikke ha sistnevnte og viser til at fagfolk i barnehagen ikke vil ha mer skole i barnehagen. Hun viser også til NHOs årskonferanse i 2014, tema «Læringslivet», der NHO ønsket obligatorisk barnehage med læringsmål for alle femåringer som svar på svake Pisa-tall, spesielt i matematikk.