Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Frå vasskraft til vare

Historikar og professor Terje Tvedt har i to grundige og gode artiklar i Klassekampen (27. januar og 3. februar) sett fokus på omveltinga i norsk energipolitikk etter at den nye energilova samrøystes vart vedtatt i Stortinget i juni 1990. Dette var ei av dei mest marknadsliberale i verda, fremma av Høgre-regjeringa Syse, med ein olje- og energiminister frå Senterpartiet. Lova vart vidareført av Ap-regjeringa. Hadde Raudt (tidlegare Raud Valallianse) vore representert på Stortinget i 1990, hadde i alle fall ikkje dette katastrofale liberaliseringsvedtaket vore samrøystes!