Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Renteøkning gjør riktignok gjeldstyngede boligeiere fattigere. Men det kan også gi de rikeste mindre og de fattigste mer.

Er høye renter bare negativt?

ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS

Etter at rentene begynte å stige høsten 2021, har mange kommentatorer og politikere gitt uttrykk for at de økte rentene medfører store kostnader og fall i levestandard for store deler av befolkningen. Det er helt korrekt. Mange mennesker som har tatt sjansen på et stort lån for å komme seg inn på boligmarkedet sliter, og siden det er grunn til å forvente et betydelig fall i boligprisene, kommer de til å få det enda verre når verdien synker på den boligen som garanterer for lånet som følge av et boligkrakk. Mer om krakk senere. Men for de av oss som er opptatt av inntektsfordeling, er det en del konsekvenser av renteøkningene som gjør at bildet må nyanseres.