Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Regjeringen vil hanke inn fiskeredskap

Regjeringen foreslår en lovendring som gjør at Fiskeridirektoratet skal kunne beslaglegge og destruere umerket fiskeredskap når eieren ikke kan identifiseres. Dette er nå politiets oppgave.