Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Når ein ulovleg rettstilstand som krenker urfolksrettar får lov til å vare ved i snart to år, er signalet at den med makt til å trenera ein høgsterettsdom kan gjera det.

Korleis bryte ned eit tillitssamfunn

700 dagar med urett: 11. oktober 2021 slo Høgsterett fast at det har skjedd ei ulovleg utbygging av vindmøller i eit reinbeitedistrikt. Likevel rettar ikkje regjeringa seg etter dommen, skriv Jørn Øyrehagen Sunde. Her utenfor Statsministerens kontor. FOTO: Rodrigo Freitas / NTB

For å betre forstå Fosen-saka, kan du tenkja deg at Eviny (Vestlandets største energiselskap, red. anm.) har eit oljeutvinningsanlegg i Russland som den russiske regjeringa gjev eit anna selskap løyve til å delvis ta over. Eviny tar saka til russisk høgsterett, vinn fram, men får likevel ikkje tilbake oljeutvinningsanlegget. Regjeringa i Russland hevdar det er fordi saka er komplisert, og at den treng meir tid til å finna ei god løysing.