Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Politikk for akademikerbarna

I et nytt tilsvar 1. september unngår byråden igjen å kommentere hovedpoenget i mitt opprinnelige innlegg, altså at den foreslåtte inntaksordningen fratar de faglig svakeste ungdomsskoleelevene, og bare dem, insentiv til å jobbe med skolen. Det vil selvsagt forsterke den ulikheten byråden ønsket å gjøre noe med i utgangspunktet.