Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Manglende politisk styring over kollektivtransporten i Oslo truer klima- og miljømål.

Hvem styrer bussen?

Melkeruta: Politikerne har delegert bort politisk makt over rutetilbudet til Ruter, skriver forfatteren. Her er Byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav, i april. Foto: Beate Oma Dahle, NTB

Økt biltrafikk gir støy, svevestøv og klimagassutslipp. Derfor er Oslos mål å redusere bilbruken med en tredel innen 2030. Men til tross for mange restriksjoner på bil, går bilbruken i hovedstaden opp: Fra 2012 til 2022 økte kjørelengden per personbil med sju prosent, viser tall fra SSB (fra 3492 kilometer per personbil i 2012, til 3739 kilometer per personbil i 2022). Bilister i Oslo kjører mer bil enn bilister i Rogaland, Telemark, Nordland og Hordaland. Tall fra Fjellinjen viser samme tendens, med en trafikkvekst på nesten 5 prosent fra 2019 til 2022.