Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Vil de borgerlige partiene bidra til å redde Oslomarka? Valget kan avgjøre framtida til landets viktigste friluftsområde.

Et veivalg for naturen

VEIKRYSS: Det sittende byrådets innspill til ny forvaltning av markaskogene er en plan som tar ansvar både for internasjonale naturkonvensjoner og for å videreutvikle kunnskapsbasert økologisk forvaltning, skriver forfatterne. Foto: Vidar Ruud, NTB

Dagens forskrifter for drift av skogene rundt Oslo er preget av hensynet til skognæringen på den ene side, og gårdagens syn på arealforvaltning på den andre. Begge deler kan rettes opp dersom det sittende byrådets forslag til “hensynssoner” overlever valget! Vil de andre partiene også stille seg bak en mer naturbasert forvaltning av Marka etter valget?