Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Gigantomani i Trondheim?

Andreas Breivik slutter seg gjennom spalten i Klassekampen (30. august) til de som på grunn av manglende kunnskap eller annen agenda utroper det foreslåtte sammenslåtte kunst- og kunstindustrimuseet i Trondheim til å bli en «gigantisk konstruksjon». Breivik mener en økning i museenes samlede bruksareal på 3.700 kvadratmeter ikke står i forhold til samlingenes betydning.