Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Av alle kontinentene i verden er det Europa som varmes raskest opp. Snart blir det kamp om vannet.

Europa tørker inn

RØDE TALL: Europa er den verdensdelen der temperaturen har økt mest hvis man sammenlikner perioden august 2022 til juli 2023 med gjennomsnittstemperaturen i perioden 1910–2000.

Tørke, ekstremvarme og skogbranner er i ferd med å bli den nye normalen for stadig flere mennesker i Europa. De fleste som har oppholdt seg i Sør-Europa de siste somrene, har merket det.