Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Å skyte spurv med kanon … og kråke med laser? En 20 år gammel krig foregår på en togstasjon i byen Nagaoka i Japan. De rundt 10.000 kråkene som bor på stasjonen, har siden 1999 forgjeves blitt forsøkt jaget med ørner, sirener, falske kråkelik og høyttalere med kråkeadvarsler. Nå skal kommunen prøve kraftige lasere, ifølge The Mainichi.