Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Ikkje-verbal kommunikasjon er både nyttig og risikofylt.

Kroppsspråket

Handhelsingsdebatten før sommaren, etter ei skoleavslutning i Oslo – handla det om vankunne (hos rektor), forakt (hos eleven) eller hersketeknikk? Ikkje godt å seia. Sikkert er det at det handla om det spennande fagfeltet kroppsspråk. I februar 2017 skreiv eg spalte om ulikskapen mellom Trump og Obama, i mars 2022 nemnde eg at vår Stoltenberg hadde eit meir nedtona kroppsspråk som Natos generalsekretær enn som norsk statsminister.