Du kan bla til neste sideBla med piltastene

I 2012 gikk Attia Mirza Mehmood inn i FAU for å sikre god nok kapasitet på den lokale barneskolen. En ungdomsklubb og en frivillig stiftelse seinere sitter hun i bystyret for SV.

Fra FAU til bystyret

Der du jobber, der du bor: Attia Mirza Mehmood mener endring starter i blokker, nabolag og idrettslag. Foto: Privat

Attia Mirza Mehmood ble partimenneske først i voksen alder, men samfunnsengasjementet har vært med henne lenge. Et hjerte som brant for inkludering og likestilling, førte henne inn i Antirasistisk Senter og Mira – Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner. Mens vyene er store, har deltakelsen hennes i lokalpolitikken båret veldig konkrete frukter.