Du kan bla til neste sideBla med piltastene

36,4 milliarder spart?

Selv om det er mer irriterende enn oppløftende, må vi gripe tak i løgnene som fremsettes fra høyresiden. Private Barnehagers Landsforbund (PBL) påstår i disse dager at private barnehager har spart staten for hele 36,4 milliarder på de 20 årene som har gått siden barnehageforliket. Bakgrunnen er rapporten «Den samfunnsøkonomiske verdien av private barnehager» som PBL bestilte fra konsulentselskapet Menon Economics.

Nå skriver Menon selv at «Usikkerheten rundt anslaget er stort, og vi har kun regnet på én av flere virkninger av forliket.» Man har sammenlignet de vanlige, direkte driftskostnadene i kommunale og kommersielle barnehager, det vil si lønn, pensjon, ansiennitet og fagkompetanse. Finanskostnader, finansinntekter, skattekostnader, samt avskrivninger og husleie er holdt utenfor. Hvor interessant en sammenligning da blir, skal ikke diskuteres her.

Menon fant da at de private barnehagene hadde lavere driftskostnader enn de kommunale. Dette er jo ikke noe nytt, det visste man fra før. Det fremgår av rapporter fra blant annet BDO og Telemarksforskning. Også Utdanningsdirektoratets notat «Private barnehager – ikke en og samme ting» dokumenterer at de store kjedene har lavere personalkostnader, lavere andel barnehagelærere, lavere andel barne- og ungdomsarbeidere og lavere grunnbemanning enn andre typer barnehager. Dette gir selvsagt lavere driftskostnader.

«Det Menon synliggjør er at barnehage-­forliket skapte en pengemaskin»

Så årsaken til at de private barnehager skal ha spart staten for 36,4 milliarder, skyldes altså lavere lønn og pensjon, med mer, til de ansatte. Men dersom det dette skal være en reell innsparing, må det bety at staten har sluppet å utbetale disse 36,4 milliardene til de private barnehagene.

Det er jo ikke tilfelle. I barnehageforliket er det bestemt at de private og de offentlige barnehagene skal likebehandles. Det vil si at de private skal få samme tilskudd som de offentlige. Det er følgelig kostnadene i de offentlige barnehagene som bestemmer hvilket beløp som overføres til de private. På grunnlag av likebehandlings-prinsippet i barnehageforliket har altså private barnehager fått 36,4 milliarder mer enn de trenger for dekke sine reelle driftskostnader.

Menon Economics har med sin utredning – eller snarere manglene ved den – gjort det tydelig for alle, hvorfor avkastningen i den private barnehagesektoren lenge var tre ganger høyere enn avkastningen på Oslo Børs. Det Menon synliggjør er at barnehageforliket skapte en pengemaskin, betalt av skattebetalerne, som kommersielle barnehagekjeder har forstått å utnytte. Noe som bekreftes i DN Magasinet (15. juli), hvor det fortelles at 138 barnehageeiendommer i Læringsverkstedet, eid av Sveits-ekteparet Hans Jacob og Randi Sundby, ble solgt til det svenske fondet SBB for 4,2 milliarder.