Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Hva om det var mine barn?

Som journalist jobbet jeg med fengselsvesenet de første ti åra av dette årtusen. Jeg har skrevet bok om det norske fengselsvesenets historie – fra før tida Botsfengselet ble åpnet i 1851 og fram til i dag. Med sjølmordet på Bredtveit i mars i år, fengselsleder Doris Bakkens avgang i slutten av samme måned, og med Sivilombudets rapport om kritikkverdige soningsforhold ved Bredtveit fengsel, gikk alarmen. Torsdag var rettspsykiater Randi Rosenqvist ute i Klassekampen og mente kritikken mot Bredtveit var urimelig, det handler om manglende finansiering og kapasitet i fengsel og psykiatri, hevder hun. Hun har helt rett.