Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Hvor blir pengene av?

OPPGAVE 1: Hvor mye koster egentlig test- og eksamensregimet i norske skoler? FOTO: FREDERIK RINGNES, NTB

Skolens kvalitetsvurderingssystem er oppe til vurdering. I januar overleverte utvalgsleder Tine Prøitz kvalitetsutviklingsutvalgets delrapport om skolens kvalitetsvurderingssystem (NOU 2023: 1). I påvente av hovedrapporten som kommer til høsten, har utvalget bedt om innspill. Mitt innspill handler om at vi trenger kunnskap om kvalitetens pris: hva koster kvalitetsvurderingssystsemet i tid og penger?