Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Angsten for biologi

I artikkelen «Sosiologer krangler om gener» i Klassekampen 23. mai argumenterer Magne Flemmen for at biologiske årsaker til klasseposisjoner har politiske implikasjoner: «Sosiale maktforhold framstår som naturgitte og dermed uangripelige». Selv deler jeg Flemmens bekymring for ulikhet, men jeg er enda mer bekymret for at vi sosiologer har en så sterk frykt for å gjenskape fortidens sosialdarwinisme at den hindrer oss i å integrere nødvendig kunnskap som vi trenger for å forstå hvordan maktutøvelse er sammenvevd med biologisk og psykologisk kunnskap i dag. Vi trenger slik kunnskap for å forstå konsekvensene av makt og ulikhet, anvendelse av biologisk og psykologisk kunnskap i profittsterke industrier, og for å skape en mer miljøbevisst sosiologi.