Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Påstanden om at klasse er genetisk bestemt, er ikke bare vitenskapelig tvilsom. Den ­legitimerer også klasseskillene.

Ligger makten i genene?

ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS, KNUTLVAS@GMAIL.COM

Eliter og privilegerte klasser har «alltid» søkt å overbevise seg selv og andre om rettmessigheten i privilegiene deres. Tidligere var religion en sentral kilde til slik legitimering, men i moderne tider er dette erstattet av snakk om hardt arbeid og talent. Noen studier finner at eliter også peker på genene som en forklaring av deres vellykkethet. I en overraskende vending har sosiologer ved Universitetet i Oslo hevdet det samme: klasseposisjon bestemmes i stor grad av genene, hevder de.