Du kan bla til neste sideBla med piltastene

For en differensiert fødselomsorg

PROFESJONSKAMP? Her fra en demonstrasjon mot nedleggelse av ABC-klinikken i Oslo i januar. FOTO: TOM HENNING BRATLIE

I Klassekampen 25. april argumenterer Gyrid Gunnes for en felles fødselsomsorg i det hun kaller «allmenne» avdelinger.