Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Hva skal skolen lære bort om kjønn?

Arkivillustrasjon: Knut Løvås, knutlvas@gmail.com

Som ansvarlige voksne må vi ta oss tid til å reflektere rundt hvordan skolens undervisning kan være med å påvirke barn og unge. Ikke minst i hvilken retning. Å ikke ta en vurdering av mulige utfall, vil etter min mening være uforsvarlig.