Du kan bla til neste sideBla med piltastene

På tide med pant på plast

TRUET: Havhest.

Norsk Polarinstitutt har undersøkt forekomsten av plastbiter i magen til sjøfuglen havhest på Svalbard. I 1987 fant de i gjennomsnitt to-tre plastbiter i magen til disse fuglene, i 2021 hadde tallet økt til 36 plastbiter. Det er svært ille for den enkelte fugl, og en viktig årsak til at havhesten nå regnes som sterkt truet. Ingenting tyder på at denne utviklingen vil snu med det første. På Svalbard kan rundt 80 prosent av plastavfallet knyttes til fiskeriaktivitet i området.